Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Cabbarlı Nikpur Mirhüseyn oğlu. Abay Dağlının mühacirət dövrü yaradıcılığı

Monoqrafiya Azərbaycan siyasi mühacirətinin II Dünya müharibəsindən sonrakı dalğasının nümayəndələrindən olan yazıçı-dramaturq Abay Dağlının (1906-1989) yaradıcılığına həsr edilmiş ilk sistemli araşdırmadır. Burada A.Dağ

Məmmədli Şurəddin Bahəddin oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu: 1920-ci ilə qədər

Monoqrafiya müəllifin «Borçalı ədəbi mühiti (1920-ci ilə qədər)» mövzusunda doktorluq dissertasiyası əsasında hazırlanmışdır.

Şükürova Esmira Seyfəl qızı. Sözə sevdalılar: Ədəbi düşüncələr: I kitab

Kitabın nəşrinə göstərdiyi maddi köməyə görə mədəniyyətimizə və ədəbiyyatımıza dəyər verməyi bacaran təəssübkeş eloğlumuz Rafiq Neymət oğlu İsmayılova təşəkkürlərimiz sonsuzdur...

Babayev Baba Maqsud oğlu. Ədəbi etüdlər

Azərbaycan ictinıai-siyasi, ədəbi-mədəni, elmi fikir tarixinin görkəmli simaları haqqımla məqalələr toplusu olan kitabda filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim baba Babayevin müxtəlifillərdə elmi konfranslardakı çıxı

Əyyublu Mahmud. İsa Cavadoğlu yaradıcılığı ədəbi proseslərdə: elmi-publisistik əsər

Kitabda tanınmış şair İsa Cavadoğlu (İsa İsaoğlu) yaradıcılığı ilk dəfə geniş şəkildə araşdırılır,həayatı, dövrü, satiralarının təhlili və fəlsəfi düşüncələri təqdim olunur. Həmçinin şairin qələm