Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Əhmədli Bədirxan. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı: təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri

Kitabda Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı, mətbautı və onun inkişaf yollan, problemləri, mərhələləri araşdınlır. Müəllif mühacirət ədəbiyyatının təşəkkülü məsələləri ilə bağlı araşdırmalarda yeni elmi-nəzəri konse

İki xalqın oğlu: Maqsud Şeyxzadə

Təqdim olunan kitab Azərbaycan və Özbəkistan xalqlarının oğlu sayılan şair və tədqiqatçı Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş məruzələr, məqalələr və fotolar toplusundan ibarətdir. Kitab geniş oxucu k

Ağaoğlu Sürəyya.Bir ömür belə keçdi: səssiz gəmini gözlərkən

Kitab Azərbaycanda milli düşüncənin banilərindən olan Əhməd bəy Ağaoğlunun (1869-1939) qızı, Türkiyənin ilk qadın hüquq müdafiəçisi Sürəyya Ağaoğlunun (1903-1989) özü və ailəsi haqqında xatirələrindən ibarətdir. Kitab

Anar.

««MOLLA NƏSRƏDDİN» 110 İL SONRA»

Sona Xəyal. Bakı gülzarının bülbülləri

AMEA-mn Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 'İRS1 komissiyasının sədri, 70-ə yaxın kitabın (təlii və tərtib) müəllifi Sona Xəyalın “Bakı gülzarının bülbüll