Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Paşayev Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı

Әсәр али мәктәб тәлəбәләри вә мүәллимләри үчүн фајдалыдыр

Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Seçilmiş əsərləri: I cild

    Görkəmli azərbaycanşünas professor Nizaməddin Şoınsizadənin üç cildlik «Seçilmiş əsər!əri»nin birinci cildinə alimin «Azərbaycançılıq» və «Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı» monoqrafiyaları daxil edilmişd

Binnətova Almaz Qasım qızı.

Ədəbi duyğularım: portretlər, düşüncələr, qeydlər, söhbətlər: II kitab

Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində

Azərbaycanın qədim və zəngin irsinin Şərq mədəniyyətinin tarixi inkişafında öz yeri və əhəmiyyəti vardır. Orta əsrlərdən bugünə qədər Azərbaycan və Şərq xalqlarının mədəni inkişafında böyük rol oynayan mindən art

Yusifov Mübariz İmran oğlu. Nizamidə azərbaycançılıq

Nizamiyə aid tədqiqatlarda Azərbaycançılıqla bağlı m əsələlər əlbəttə ki, diqqətdən kənarda qalmamışdır. Lakin Nizaminin əsərlərində Azərbaycan- çılıq xüsusi bir tədqiqat mövzusu olmamışdır. Nizaminin əsərlərində A