Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Mir Cəlal , Hüseynov Firidun

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı

İsmayılov Yaqub.Mir Cəlalın yaradıcılığı

Müəllif kitabı «Mir Cəlalın yaradıcılığı» (E/m», 1975) monoqrafiyası əsasında işləmiş, təkmilləşdirilmiş və nəşrə hazırlamışdır. Burada müəllim, yazıçı, alim istedadı simasında birləşən görkəmli ədəbi-tarixi

Abdulla Mahirə Gəncalı qızı. Əbədiyyət. An: məqalələr

Bu Kitabda şair, fəlsəfə elmlər namizədi Mahirə Abdullanın görKəmli Azərbaycan yazıçısı, alim, pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığından yazdığı məqalələr toplanmışdır.

Eminov Allahverdi İskəndər oğlu. Mir Cəlalın poetikası

Müəllif monoqrafiyada böyük yazıçımız Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığında əslində araşdırılmamış nəsr poetikasından bəhs edir. Ədibin “Bir gəncin manifesti”, “Yolumuz hayanadır”, “Dağlar dilləndi”, “Təzə ş

Paşayev Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı

Әсәр али мәктәб тәлəбәләри вә мүәллимләри үчүн фајдалыдыр