Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Araslı Nüşabə

Nizami və türk ədəbiyyatı: [kiril əlifbası ilə]

Əlimirzəyev Xalid Nizami Gəncəvinin insan konsepsiyası

Görkəmli ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, professor Xalid Əlimirzəyevin “Nizami Gəncəvinin insan konsepsiyası” adlı monoqrafiyası müasir həyatımızla yaxından səsələşən son dərəcə aktual bir mövzuya həsr olunmuş

Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu

Seçilmiş əsərləri: I cild: Klassikləri oxuyarkən

Vahabzadə Bəxtiyar

Ədəbi düşüncələr: məqalələr toplusu

Əhmədov Teymur Nəriman Nərimanovun dramaturgiyası

Monoqrafiya görkəmli dövlət xadimi, yazıçı və publisist Nəriman Nərimanovun dram yaradıcılığı, onun Azərbaycan milli teatrının yaranması və inkişafında rolu, eləcə də aktyorların sənət məktəbi olan səhnə əsərlərinin Kr