Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Tağıyeva Mahrux Məzahim qızı. Fyodor Dostoyevski yaradıcılığının Azərbaycanda tədqiqi tarixi

Monoqrafiya dahi rus humanisti F.M.Dostoyevskinin, bədii irsinin Azərbaycanda öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Kitabda F.M.Dostoyevski yaradıcılığının Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərindən XXI əsrin əvvəllərinədək olan zaman kəsiy

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Ədəbiyyat söhbətləri

Kitabda akademik, əməkdar elm xadimi Nizami Cəfərovun son illərdə yazdığı məqalələr toplanıb.

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Molla Pənah Vaqif

Azərbaycan xalqının böyük şairi, mütəfəkkiri və dövlət xadimi M.P.Vaqifi n 300 illik yubileyi münasibətilə nəşr olunan bu kitabda dahi söz ustasının həyat yolundan söhbət açılır, yaradıcılığı geniş aspektdə təhlil edili

Şıxıyeva Səadət Məmməd qızı. Nəsiminin lirikası: irfani mündəricə və poetik zinətlər

Monoqrafiyada Nəsiminin poetik irsinin tədqiqi tarixinə nəzər salınır, bu kontekstdə nəsimişünaslıqda mövcud olan mübahisəli məsələlərə münasibət bildirilir, şairin irfani düşüncəsinin ifadəçiləri olan başlıca məcaz və

Alməmmədova Səbinə Məmməd qızı. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili

Monoqrafiyada xalq şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında dil məsələləri, görkəmli ədibin şeir dili araşdırılmışdır. Burada həmçinin şairin ədəbi dilinin leksik-üslubi xüsusiyyətləri və onun şeir dilindək