Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Sona Xəyal. Bakı gülzarının bülbülləri

AMEA-mn Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 'İRS1 komissiyasının sədri, 70-ə yaxın kitabın (təlii və tərtib) müəllifi Sona Xəyalın “Bakı gülzarının bülbüll

Cabbarlı Nikpur Mirhüseyn oğlu. Abay Dağlının mühacirət dövrü yaradıcılığı

Monoqrafiya Azərbaycan siyasi mühacirətinin II Dünya müharibəsindən sonrakı dalğasının nümayəndələrindən olan yazıçı-dramaturq Abay Dağlının (1906-1989) yaradıcılığına həsr edilmiş ilk sistemli araşdırmadır. Burada A.Dağ

Məmmədli Şurəddin Bahəddin oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu: 1920-ci ilə qədər

Monoqrafiya müəllifin «Borçalı ədəbi mühiti (1920-ci ilə qədər)» mövzusunda doktorluq dissertasiyası əsasında hazırlanmışdır.

Şükürova Esmira Seyfəl qızı. Sözə sevdalılar: Ədəbi düşüncələr: I kitab

Kitabın nəşrinə göstərdiyi maddi köməyə görə mədəniyyətimizə və ədəbiyyatımıza dəyər verməyi bacaran təəssübkeş eloğlumuz Rafiq Neymət oğlu İsmayılova təşəkkürlərimiz sonsuzdur...

Babayev Baba Maqsud oğlu. Ədəbi etüdlər

Azərbaycan ictinıai-siyasi, ədəbi-mədəni, elmi fikir tarixinin görkəmli simaları haqqımla məqalələr toplusu olan kitabda filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim baba Babayevin müxtəlifillərdə elmi konfranslardakı çıxı