Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Həsənqızı Almaz Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı

Monoqrafiyada XX yüzil Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələri — Ə.Ağaoğlu, M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məmmədzadə, Ə.Cəfəroğlu, C.Hacıbəyli, S.R.Rəfıoğlu, N.Keykurun, S.Sənan, M.H.Türkəqul, Ə.Yurdsevər, H.Baykara, Ə.Al

Fərzəliyev Əjdər Əliş oğlu

Dədə Qorqud sözü: üçüncü kitab

Paşayev Qəzənfər . Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti

Professor Qəzənfər Paşayevin monoqrafiyası Türk dünyasının görkəmli simalarından biri Əta Tərzibaşınm həyatı və folklorşünaslıq fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Əsərə rəy verən kərküklü alim, Dr. Mustafa Ziyanın göstər

Sadıqov İslam Hüseyn oğlu Nəsimi və folklor

Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi zəngin bir ədəbi xəzinə qoyub getmişdir. Onun yaradıcılığının bir çox özəllikləri var. Nəsimi şeirinin özəlliklərindən biri də onun xalq yaradıcılığıdan gen- bol və böyük usta

Fərzəliyev Əjdər Əliş oğlu

Dədə Qorqud sözü: üçüncü kitab