Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Koblandı-batır: Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı

Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı “Koblandı-batır” türk epik təfəkkürünün nadir incilərindən olub, baş qəhrəman Koblandının və onun silahdaşlarının yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsini əks etdirən maraqlı abidələrd

Dədə Qorqud araşdırmaları: I kitab

“Dədə Qorqud Elmi-tədqiqat Mərkəzi”nin yeni dərgisinin ilk buraxılışında türk mədəniyyətinin tarixinə və ədəbi-nəzəri problemlərə həsr olunan apaşdırmalar toplanmışdır.

Məmmədova Günay. Naxçıvan musiqi folkloru

Naxçıvan folklorunun ayrılmaz tərkib hissəsi olan musiqi folkloru bölgənin mədəni həyatında özünəməxsus əhəmiyyət daşıyır. Monoqrafiyada Naxçıvan musiqi folkloru həm folklor­ şünaslıq, həm də musiqişünaslıq baxımından

Dədə Qorqud araşdırmaları: III kitab

“Dədə Qorqud elmi-tədqiqat mərkəzi”nin yeni dərgisinin III buraxılışında türk mədəniyyətinin tarixinə və ədəbi-nəzəri problemlərə həsr olunan apaşdırmalar toplanmışdır.

Azərbaycan folkloru antologiyası: XIII cild: Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən folkloru

Azərbaycan folkloru antologiyası: XIII cild: Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən folkloru