Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti: I cild

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti: I cild

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti: II cild

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti: II cild  

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: I cild

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: I cild

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: II cild

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: II cild