Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Hüseynova Elnurə.Müasir türk dili: tərcümənin linqvistik problemləri

Monoqrafiyada Türk dilindən Azərbaycan, rus və ingilis, eyni zamanda Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən türk dilinə tərcümədə qarşıya çıxan problemlərə toxunulmuşdur. Kitabda müxtəlif sistemli dillərin bədii ədəbiyyat, hü

Qurbanova Gülnarə İbrahim qızı. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum

Dərs vəsaiti ali məktəblərin bakalavr və magistrantları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyatifənni üzrə keçilan tacrübi məşğəlalərdə istifada oluna biləcək materialların təqdim edildiyi dars vasai

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət.

Müəllimlər, dil öyrənənlər, xüsusilə tərcüməçilər üçün nəzərdə tutulan bu vəsaitdən ingilis dilinə marağı olan hər bir şəxs faydalana bilər.

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu.

Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası

Xudiyev Nizami Manaf oğlu.

Ədəbi dilimiz efirdə və ekranda