Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Qurbanova Gülnarə İbrahim qızı. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum

Dərs vəsaiti ali məktəblərin bakalavr və magistrantları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyatifənni üzrə keçilan tacrübi məşğəlalərdə istifada oluna biləcək materialların təqdim edildiyi dars vasai

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət.

Müəllimlər, dil öyrənənlər, xüsusilə tərcüməçilər üçün nəzərdə tutulan bu vəsaitdən ingilis dilinə marağı olan hər bir şəxs faydalana bilər.

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu.

Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası

Xudiyev Nizami Manaf oğlu.

Ədəbi dilimiz efirdə və ekranda

Hüseynova Gülsüm İsrafil qızı. Tat dilinin leksikası: Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında

Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan tatlarının dilinin leksik sistemi kompleks şəkildə tədqiqata cəlb olunmuş, qohum və qohum olmayan dillərlə müqayisəli və əlaqəli formada araşdırılmışdır.