Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir: metodik tövsiyələr

Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir: metodik tövsiyələr

Novruzova Nuridə Səməd qızı, Əliyeva Dürdanə Tofiq qızı. Türkoloji dilçiliyə dair biblioqrafiya

Bu biblioqrafiya tiirk dili,irinin öyrənilməsində bir vəsait kimi, bu sahədə çalışan bütün tədqiqatçılar, həmçinin aspirant, dissertant, bakalavr və magistrlər tərəfindən istifadə edilə bilər.

Azərbaycan türkologiyası 1920-1938: biblioqrafiya Müəllif

Azərbaycan türkologiyası 1920-1938: biblioqrafiya Müəllif

H.Ə.Əliyev: biblioqrafiya

H.Ə.Əliyev: biblioqrafiya