Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət (2008-2013) 2cilddə. II cild.

Təriklər,qanunlar, fərmanlarvə sərəncamlar  Kitab Azərbaycanın mədəniyyət sahəsində mövcud qanunvericiliyi öyrənənlər üçün zəngin məlumat mənbəyidir.

Vadim Steranov.

Kitabxana proseslərində internetdən istifadə

«Gənclər–İnnovasiyalar–Kitabxanalar» Azərbaycan–Rusiya elmi–praktiki konfransın materialları

Konfrans Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 211e nömrəli 01.09.2016-cı il tarixli əmrinə əsasən keçirilib. Bu topluda kitabxanaların yeni tələblərə və müasir çağırışlara adekvat olaraq yeni formata tra

KİTABXANALAR MİLLİ MƏDƏNİYYƏTİN DİRÇƏLİŞ RESURSUDUR.БИБЛИОТЕКИ – КАК РЕСУРС НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Toplu Azərbaycan Respublika prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasındakitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrəDövlət proqramı"nın həyata keçiril