Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası

Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 90: 1918-1920: biblioqrafiya

TƏRTİBÇİDƏN Azərbaycan xalqı əsrlər boyu azadlıq arzusu ilə yaşamış, milli azadlıq, istiqlal uğrunda mübarizə aparmışdır. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı gücləndi. Azərbaycanın demokratik q

Akademik Ramiz Mehdiyev (Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu): biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından tərtib etdiyi “Ramiz Mehdiyev” biblioqrafiyası Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, görkəmli ictimai-siyasi xadim, Azərbayc

Mədəniyyət üzrə vebsaytlar üçün keyfiyyət prinsipləri. Təlimat

Mədəniyyət veb-saytlarında istifadəçilərin ehtiyacları, məzmun və keyfiyyət meyarlarının müəyyən edilməsi üzrə Minerva 5-ci işçi qrupun redaksiyası altında

KİTABXANA-İNFORMASİYA TERMİNLƏRİNİN QISA LÜĞƏTİ

Kitabxana-informasiya sahəsinə dair ənənəvi terminlərlə yanaşı son zamanlar yeni terminlər də yaranmışdır. Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı, kitabxanalarda informasiya texnologiyalarının tətbiqi bu sahədə yeni t