Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Şəhidlər: biblioqrafiya

Şəhidlər: biblioqrafiya

Azərbaycan kitabı: biblioqrafiya: V cild: II kitab

Oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan kitabı” fundamental biblioqrafiyanın V cildinin 2-ci kitabında 1961–1970-ci illərdə Azərbaycanda, eyni zamanda keçmiş Sovetlər birliyinin ərazisində digər müəlliflər tərəfindən Azərbaycanın

Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası

Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 90: 1918-1920: biblioqrafiya

TƏRTİBÇİDƏN Azərbaycan xalqı əsrlər boyu azadlıq arzusu ilə yaşamış, milli azadlıq, istiqlal uğrunda mübarizə aparmışdır. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı gücləndi. Azərbaycanın demokratik q

Akademik Ramiz Mehdiyev (Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu): biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından tərtib etdiyi “Ramiz Mehdiyev” biblioqrafiyası Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, görkəmli ictimai-siyasi xadim, Azərbayc