Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Süleymanzadə Məzahir. 20 Yanvar: güllələnmiş qəzet

Kitaba yazıçı-jurnalist Məzahir Süleymanzadənin 1990-cı il 20 Yanvar qırğınından dərhal sonra informasiya blokadasını yararaq iki milyon tirajla nəşr olunmuş "Səhər" qəzeti haqqında xatirələri, müsahibələri, müəllifin 20 ild

Zeynalov Camal Zeynal oğlu. Ağrılı düşüncələrim

Bu kitabda yazıçı-publisist, tərcüməçi-psixoloq C. Zeynaloğlunun ayrı-ayrı illərdə yazdığı məqalə və müsahibələri toplanmışdır. Bu müəllifin sayca on dördüncü kitabıdır.

Ənənəvi mediadan internet mediaya doğru: problemlər, çağırışlar

Əsərdə müasir dövrdə informasiya texnologıyuarının inkişafı nəticəsində ənənəvi medianın öz yerini yeni media formatlarına veıın.ısı problemi müxtəlif istiqamətlərdən nəzərdə keçirilir. Mrıasır dovrun çağırışları

Niftiyev Niyaz Məmmədəli oğlu. Mətbuatda multikulturalizm: Azərbaycan və dünya təcrübəsi

Kitabda Azərbaycan mətbuatı tarixində multikultural nəşrlər araşdırlıb. Azərbaycanda yaşayan xalqlara ölkə KİV-in münasibəti öyrənilib, verilən yazılar monitorinq olunub, onların statistikası aparılıb. Milli azlıqla

Aşırlı Akif. Azərbaycan mətbuatı tarixi: 1875-1920

Çağdaş Azərbaycan mətbuatı möhkəm tarixi ənənələrə söykənərək bu gün bütün çətinliklərlə birgə özünün növbəti inkişaf mərhələsini yaşayır. Akif Aşırlının qələmə aldığı "Azərbaycan mətbuatı tarixi" (1875-1