Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ənənəvi mediadan internet mediaya doğru: problemlər, çağırışlar

Əsərdə müasir dövrdə informasiya texnologıyuarının inkişafı nəticəsində ənənəvi medianın öz yerini yeni media formatlarına veıın.ısı problemi müxtəlif istiqamətlərdən nəzərdə keçirilir. Mrıasır dovrun çağırışları

Niftiyev Niyaz Məmmədəli oğlu. Mətbuatda multikulturalizm: Azərbaycan və dünya təcrübəsi

Kitabda Azərbaycan mətbuatı tarixində multikultural nəşrlər araşdırlıb. Azərbaycanda yaşayan xalqlara ölkə KİV-in münasibəti öyrənilib, verilən yazılar monitorinq olunub, onların statistikası aparılıb. Milli azlıqla

Aşırlı Akif. Azərbaycan mətbuatı tarixi: 1875-1920

Çağdaş Azərbaycan mətbuatı möhkəm tarixi ənənələrə söykənərək bu gün bütün çətinliklərlə birgə özünün növbəti inkişaf mərhələsini yaşayır. Akif Aşırlının qələmə aldığı "Azərbaycan mətbuatı tarixi" (1875-1

Məmmədli Pərvanə Hacı qızı. Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi: XIX-XX-XXI yüzilliklər

XIX əsrin əvvəllərində Rusiya ilə İran arasındakı savaş nəticəsində Azərbaycan iki yerə parcalanmış, Azərbaycanın Quzeyi və Güneyi o zamandan bir-birindən fərqli inkişaf xəttinə malik olmuşdur. İki əsrə yaxın vahid bir xa

Abbas İlham . Himnimizin müəllifi...

Kitaba İlham Abbasın Respublikamızın Dövlət Himninin mətninin müəllifi ilə bağlı yol verilmiş acınacaqlı yanlışlığa və himnimizin həqiqi müəllifinin kimliyinə aydınlıq gətirən araşdırmaları, eləcə də bu mövzu ətrafı