Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Niftiyev Niyaz Məmmədəli oğlu. Mətbuatda multikulturalizm: Azərbaycan və dünya təcrübəsi

Kitabda Azərbaycan mətbuatı tarixində multikultural nəşrlər araşdırlıb. Azərbaycanda yaşayan xalqlara ölkə KİV-in münasibəti öyrənilib, verilən yazılar monitorinq olunub, onların statistikası aparılıb. Milli azlıqla

Aşırlı Akif. Azərbaycan mətbuatı tarixi: 1875-1920

Çağdaş Azərbaycan mətbuatı möhkəm tarixi ənənələrə söykənərək bu gün bütün çətinliklərlə birgə özünün növbəti inkişaf mərhələsini yaşayır. Akif Aşırlının qələmə aldığı "Azərbaycan mətbuatı tarixi" (1875-1

Məmmədli Pərvanə Hacı qızı. Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi: XIX-XX-XXI yüzilliklər

XIX əsrin əvvəllərində Rusiya ilə İran arasındakı savaş nəticəsində Azərbaycan iki yerə parcalanmış, Azərbaycanın Quzeyi və Güneyi o zamandan bir-birindən fərqli inkişaf xəttinə malik olmuşdur. İki əsrə yaxın vahid bir xa

Abbas İlham . Himnimizin müəllifi...

Kitaba İlham Abbasın Respublikamızın Dövlət Himninin mətninin müəllifi ilə bağlı yol verilmiş acınacaqlı yanlışlığa və himnimizin həqiqi müəllifinin kimliyinə aydınlıq gətirən araşdırmaları, eləcə də bu mövzu ətrafı

Quliyev Vilayət. "Füyuzat"ın iki yazarı

“Füyuzat”ın iki yazarı” kitabında milli mətbuatımızda özünəməxsus yer tutan məcmuənin biri-birindən fərqli, lakin eyni dərəcədə məhsuldar və fəal iki yazarı – Krım türkü Asan Səbri Ayvazov (1878-1938) və Anadolu tür