Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Quliyev Vilayət "Füyuzat"ın iki yazarı

“Füyuzat”ın iki yazarı” kitabında milli mətbuatımızda özünəməxsus yer tutan məcmuənin biri-birindən fərqli, lakin eyni dərəcədə məhsuldar və fəal iki yazarı – Krım türkü Asan Səbri Ayvazov (1878-1938) və Anadolu tür

Paşayeva Aynurə."Azərbaycan" jurnalında publisistika məsələləri: 1953-2010

Milli mətbuatımızın əvəzsiz örnəklərindən olan “Azərbaycan” jurnalı mənsub olduğu adını daşıyana qədər, 30 il müddətində siyasi-ideoloji sahədə baş verən dəyişikliklərlə bağlı “Maarif və mədəniyyət” (1923-1927)

Hacıyeva Lalə Osman qızı. Azərbaycanın rusdilli dövri mətbuatının tarixindən: 1871-1918

Hər birimiz həyatımız boyu heç olmasa bircə dəfə də olsa, taleyüklü yelləncəyin girovuna çevrilmək, bizə rahatlıq verməyən emosiyalarla dolu qəlbimizi sonsuzluğa aparmaq arzusunda olmuşuq. Lakin, bu zaman dayanmaq və seçmək imkan

Quliyev Vilayət. "Füyuzat"ın iki yazarı

“Füyuzat”ın iki yazarı” kitabında milli mətbuatımızda özünəməxsus yer tutan məcmuənin biri-birindən fərqli, lakin eyni dərəcədə məhsuldar və fəal iki yazarı – Krım türkü Asan Səbri Ayvazov (1878-1938) və Anadolu tür

Azərbaycan mətbuatı tarixi

Azərbaycan mətbuatı tarixi