Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Rəhimov Sabir. Beynəlxalq turizmdə işlədilən termin və anlayışların izahlı lüğəti: ingiliscə-azərbaycanca

Oxuculara təqdim edilən “Beynəlxalq turizmdə işlədilən termin və anlayışların izahlı lüğəti” respublikamızda bu qəbildən olan dördüncü kitabdır. Bu lüğətdə beynəlxalq turizm biznesində tez-tez istifadə olunan 3000-dən art

Əsgərov Ələmdar Tağı oglu, Bilalov Bahadur Ənvər oğlu, Gülalıyev Çingiz Gülalı oğlu.Ekoloji turizm

Dərs vəsaitində ekoloji turizmin əlamətləri, prinsipləri, növləri, ehtiyatlan və problemləri işıqlandınlmaqla, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin (qoruqlann, yasaqlıqlann, milli parklann) bu turizm növünə cəlb olunması

Əlirzayev Əli Qəmbərli oğlu.

Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

Yeganlı Siyavuş Teymur oğlu, Hacıyev Emin Məmmədiyə oğlu. Turizm

Turizm haqqında tam təsəvvür yaratmaq üçün onun bir-biri ilə ayrılmaz əlaqələri olan tarixi, coğrafiyası, inkişaf siyasəti və planlaşdırılması. reklam və informasiya texnologiyası, marketinq və menecmenti və nəhayət, hüquq t

Heydərov Şahsuvar Əsgər oğlu. Turizmdə nəqliyyat xidmətlərinin təşkili

Azərbaycanda ilk dəfə qələmə alınmış bu dərs vəsaitində tur proqramlarının müxtəlif nəqliyyat növləri və turist marşrutlarında nəqliyyat vasitələrinin xidmətləri ilə təmin edilməsi məsələlərinin sistemli şərhi verili