Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

İzahlı idman terminləri

“İzahlı idman terminləri” sorğu kitabında idman sahəsində ümumi, ən çox işlənən terminlər, müasir dövrdə ölkəmizdə və dünyada geniş yayılmış söz - terminlər əlifba sırası iiə verilmişdir. Lüğətin məqsədi əsas

Bayramov Oqtay Nəsib oğlu.Heydər Əliyev və Azərbaycan şahmatının zəfər salnaməsi

Tanınmış idman jurnalisti Oqtay Bayramovun bu kitabında ulu öndərin 1998-ci ildə imzaladığı sərəncamlardan sonra ölkəmizdə şahmatın geniş vüsətlə inkişaf etməsindən, görkəmli Azərbaycan şahmatçılarının beynəlxalq yar

Turistik Ürün Politikası

Her hakkt saklıdır. Yazarından ve yayınevinden yazılı izin alınmaksızın bu kitabın fotokopi veya dığer yollarla kısmen veya tamamen çoğaltılması, basılması ve yayınlonması yasaktır. Aksine davranış, 5846 sayılı Fikir ve Sanat E

İçərişəhər

İçərişəhər

Milli musiqi alətləri Azərbaycan təsviri sənətində

Milli musiqi alətləri Azərbaycan təsviri sənətində