Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

İsayev Xəzər. Olimpiya tarixi.

Olimpiya tarixi. İdman siyasəti=История олимпийского движения. Спортивная политика=The History of Olimpic Movement. Sports Policy

Bədən tərbiyəsi və idmanla bağlı hüquqi sənədlər

Bədən tərbiyəsi və idmanla bağlı hüquqi sənədlər

Qobustan pirləri

Qobustan pirləri

Turistik Ürün Politikası

Turistik Ürün Politikası

Rəhimov Sabir. Turizm - ekskursiya işinin təşkili

Azərbaycanda ilk dəfə qələmə alınmış bu dərs vəsaitində turizm nəzəriyyəsinin əsaslan, Ümümdünya Turizm Təşkilatının tövsiyələri, beynəlxalq konvensiyalar, milli hüquqi aktların prinsip və ənənələri aspektlərində tur