Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Xəlilov Səlahəddin. Elm haqqında elm

Kitabda elmin genezisi, məqsədi və funksiyaları, inkişaf qanunauyğunluğu haqqında müfəssəl məlumat verilir. Elm fəlsəfəsi, elmin tarixi və sosiologiyasına dair tədqiqatlara ümumi nəzər salınır, habelə “elm haqqında elm”, “

Seyidbəyli Məryəm. Azərbaycanın elmi diasporu

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm Tarixi İnstitutunun Elmi Şurasının iclasının 15 noyabr 2017-cı il tarixli (2 saylı protokol) qərarı ilə çap olunur. Kitab Elmin İnkişafı Fondunun (EİF-KETPL-2015- 1(25)) saylı “Azərbay

İsmayılov Bəxtiyar. Strateji menecment

Dərs vəsaitində strategiyanın hazırlanması prosesi, strateji menecment sistemi, strateji seqmentləşdirmə və planlaşdırma, strateji idarərətmə modelləri, inkişaf strategiyası, müəssisənin xarici və daxili mühiti, strateji potensia

Kərimi Məhəmməd Rza. Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatında məşhur qadınlar

Şimali Azərbaycan yenidən müstəqilliyinə qovuşandan sonra qonşu və dost İran İslam Respublikası, eləcə də onun tərkib hissəsi olan Cənubi Azərbaycanla keyfiyyətcə yeni münasibətlər yarandı. Bu münasibətlər ictimai, iqtisadi,

Gülarə Balayeva. İbtidai təhsilin məzmununun nəzəri-pedaqoji problemləri.

Kitabda ibtidai təhsilin məzmununun nəzəri problemləri araşdırılır, ibtidai təhsilin məzmununun prinsipləri, funksiyaları, stuktur məsələləri təhlil edilir. Kitab müəllimlər və gənc tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulmuşdu