Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Şərifov Hicran İbrahim oğlu. Uşaq-gənclər idman məktəblərinin idarə olunmasının modernləşdirilməsi

Monoqrafiyada Uşaq-gənclər idman məktəblərinin idarə olunmasının normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, təlim prosesində rəsmi sənədlərdən istifadə, idarəetmənin pedaqoji- metodik və psixoloji əsasları, direktor, dir

Məhyəddinqızı Şəlalə. Akedemik Hüseyn Həsənov

Kitabda Azərbaycanda fiziologiya elminin inkişafında xüsusi xidmətləri olan, elmin bu sahəsi üzrə ölkəmizi dünya konqreslərində layiqicə təmsil etmiş neyrofizioloq alim Hüseyn Həsənovun həyat yolundan, elmi fəaliyyətindən ətraf