Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu.

Topoqraf - general İbrahim ağa Vəkilov

Azərbaycan generalları

Yazıçı-jurnalist Şəmistan Nəzirlinin oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan generalları” kitabı uzun illər aparılan axtarışların və gərgin zəhmətin bəhrəsidir. Tarixi sənədlərin şahidliyi ilə yazılan bu əsərdə indiyədək

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu.

Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski

Назирли Шамистан Амираслан оглы

Первый военный летчик Азербайджана: Фаррух ага Гаибов

Qurbani Abdulla. Cəbhə bölgəsi

Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Heydər Əliyevin Azərbaycamn ordu quruculuğundakı misilsiz xidmətlərindən, cəbhə bölgəsində Vətən, xalq, dövlət qarşısında əsgəri borcunu