Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Ordusunun tarixi: IV cild: 1923-1990

Tarixi heç kəs təhrif etməməlidir. Heç kəs tarixi dəyişdirməyə çalışmamalıdır. Tarix necə varsa, elə də var. Həyatda nə olubsa, olubdur. ... Tarix tarixdir ...O illər Azərbaycan xalqının müharibədə iştirakı bir neçə xü

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Ordusunun tarixi: III cild: 1920-1922

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut edəndən sonra Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası yaşadığı əvvəlki iki il müddətində ordu quruculuğu ilə məşğul olmuşdur. O vaxt, 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Ordusunun tarixi: II cild: noyabr 1918-aprel 1920

1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanın ilk demokratik hökuməti dövlət quruculuğu işini çox mürəkkəb və çətin bir dövrdə apardığı zaman Silahlı Qüvvələrin yaranmasına və ordu quruculuğuna xüsusi əhəmiyyət vermiş, q

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Ordusunun tarixi: I cild: 1917-1918

..Azərbaycan xalqının qədim, zəngin dövlətçilik tarixi vardır. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində ordu qurulması, yaranması, dövləti, ölkəni qorumaq üçün qüdrətli olması həmişə diqqət mərkəzində dayanıbdır. Azərbayca

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu.

Topoqraf - general İbrahim ağa Vəkilov