Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsilə (referendumla) qəbul edilmişdir və 27 noyabr 1995-ci ildən qüvvəyə minmişdir. • 24 avqust 2002-ci ildə ümumxalq səsverməsilə (referendumla) qəbul edilmiş dəyişikliklərlə. • 18 m

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası

Naxçıvan Muxtar Respublikasınm Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqmda AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA QANUNU Azərbaycan Respublikasımn Milli Məclisi qərara alır: I. Naxçıvan Muxtar Respublikasmm Konstitusiyası təsdiq

Aliyev Jalal Alirza, Budagov Budag Abdulali. Turks, Azerbaijanians, Armenians: genocide of historical truth

JALAL ALIRZA oglu ALIYEV, world famous scientist - biologist, selectionist, geneticist, creator of several elite grades of wheat. Author of approx. four hundred research works. Head of the Republican Program "Genetic Resources of Azerbaijan". Academicia

Nuriyev Cümşüd Qurban oğlu, Atakişiyev Müşviq Cəmil oğlu. Torpaq hüququ

Kitabda «Torpaq hüququ» kursunun əsas mövzuları izah edilmişdir. Burada torpaq hüququ anlayışının şərhi verilmiş, torpaq hüququ normaları ilə tənzimlənən torpağın xüsusiyyətləri torpaq ictimai münasibətlərinin obyekti kimi a