Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Hacıyev Faiq Maqsud oğlu. Azərbaycan Respublikasının yol hərəkət qaydalarına əsasən hazırlanmış imtahan testləri

AzTU-nun «Mühəndis biznesi və menecment» fakultəsinin şurasının 14 aprel 4011-ci il tarixli qərarı ilə (Protokol № 8) nəşr olunması üçün tövsiyyə olunan dərs vəsaiti avtomobil nəqliyyatı üzrə təhsil alan ali və orta ixtis

Əliyev Zaur Hümbət oğlu. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi

Dərs vəsaitində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təşkili və fəaliyyətinin bir sıra nəzəri və praktik aspektləri işıqlandırılmışdır. Əsas diqqət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin beynəlxalq hüquqistatusu, predmet,

Əliyev Əmir İbrahim oğlu. Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil

Kitabda Azərbaycan dövlətçiliyinə və xalqına qarşı ermənilər tərəfi ndən törədilən, hazırda da Ermənistan Respublikası tərəfi ndən davam etdirilən beynəlxalq cinayətlərin hüquqi təhlili aparılır. Bu zaman mühüm universal

Əliyev Etibar Əli oğlu. Yol hərəkətinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi və milli qanunvericilik

Dərs vəsaitində yol hərəkətinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi və milli qanunvericilik məsələləri hüquqi cəhətdən araşdırılmışdır. Nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkətində iştirakı, yol hərəkəti qaydalarının hüq

Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri, tarixi günləri və bayramları

Azərbaycan-Türkiyə Özəl Liseyləri baş idarəsinin m etodiki şurası tərəfindən toplanm ışdır