Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: I cild: Ümumi hissə: 15 noyabr 2008-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə

Kitab ali məktəblər üçün mülki hüquq üzrə nümunəvi proqama uyğun olaraq hazırlanmışdır Burada mülki hüququn ümumi hissəsinin institutları işıqlandırılır. Kitabda hə­ min institutların məna və mahiyyətinə bütün detal v

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: II cild: Xüsusi hissə: 05 yanvar 2009-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə

Kitab mülki hüququn iki böyük yarımsahəsinə — əşya və öhdəlik hüququnun (dahadoğrusu, öhdəlik hüququnun ümumi hissəsinin) elmi (doktrinal) işıqlandırılmasına həsredilmişdir. Burada həmin yarımsahələrin institutlarının mə

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu.Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: III cild: Xüsusi hissə: 25 iyun 2009-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə

Dərslik ali məktəblər üçün mülki hüquq üzrə nümunəvi proqrama müvafiq olaraq hazırlanmışdır. Burada mülki hüququn öhdəlik hüququ adlı yanmsahəsinin bütün institutlan işıqlandırılır. Dərslik qüvvədə olan Mülki Məcəl

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: IV cild: Xüsusi hissə: 31 mart 2009-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə

Kitab mülki hüququn üç yarımsahəsinə (şəxsi qeyri-əmlak hüququ, əqli mülkiyyət hüququ və vərəsəlik hüququ) həsr olunmuşdur. Burada həmin yarımsahələri təşkil edən hüquq institutlarının (müəlliflik hüququnun, patent h

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsilə (referendumla) qəbul edilmişdir və 27 noyabr 1995-ci ildən qüvvəyə minmişdir. • 24 avqust 2002-ci ildə ümumxalq səsverməsilə (referendumla) qəbul edilmiş dəyişikliklərlə. • 18 m