Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Tariximizin faciəli səhifələri: soyqırımı=Tragic pages of our history: genocide

Tariximizin faciəli səhifələri: soyqırımı=Tragic pages of our history: genocide

Aliyev Heydar Alirza.

Azerbaijan oil in the world policy

Əhmədov Elçin İldırım oğlu.

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: I kitab

Əhmədov Elçin İldırım oğlu

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: II kitab

Əhmədov Elçin İldırım oğlu

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: III kitab