Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Lissabon sammiti - 1996

Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının ərazi biitövliiyü: Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa öz müqəddəratını tə'yinetnıəyə əsaslanan bir razılaşmada müəyyən edilən, Dağlıq Qarabağ üç

Dövlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm.

Kitabda cənab İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyətinin üç illik (2003-2006) xronikası, Prezidentin rəsmi qəbulları, səfərləri vo onların şərhi verilmişdir. Kitab müəllimlər, tələbələr, aspirantlar və geniş oxucu kütləsi ü

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan xalqının siyasi mədəniyyəti: XX əsr

Oxucuya təqdim edilən bu əsər müəllifin nəşr olunmuş 40-cı kitabıdır. Bu əsər eyni zamanda müəllifin son yeddi ildə Azərbaycanın XX əsr tarixinə dair nəşr etdirdiyi 5-ci kitabdır. («Azərbaycanın XX əsrdə dövlətçilik siya

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: LIV kitab: noyabr 2012-fevral 2013

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan «İnkişaf–məqsədimizdir» çoxcildliyinin bu cildində dövlət başçısının İsveçrədə keçirilən ənənəvi Davos Dünya İqtisadi Forumunda etdiyi çıx

Ramiz Mehdiyev.Azərbaycan. Qloballaşma dövrünün tələbləri

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Ramiz Mehdiyevin “Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri” kitabı qloballaşma şəraitində Azerbaycan dövlətçiliyinin təşəkkülü məsələlərinə həsr edilmişdir. Tədqiqat Azerbaycanı