Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Məmmədova Gülnar , Rəhmanov Ramiz.

Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ölkələrində daxili vəziyyət və perspektiv inkişafın ssenariləri

Qasımlı Vüsal , Şiriyev Zaur , Vəliyeva Zülfiyyə.

İran-Ermənistan münasibətləri: geosiyasi reallıq, versus, siyasi iddialar

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. XXI əsrdə milli dövlətçilik

Kitabın əsas mövzu və qayəsini milli dövlətçiliyin müasir mərhələdə inkişaf problemləri təşkil edir.Cəmiyyətdə mövcud olan mürəkkəb siyasi və sosial problemlər, iqtidar-müxalifət münasibətlərinin təhlili, demokratik inki

brahimov Əli.Azərbaycan ideyasının konseptual aspektləri

Monoqrafiya Azərbaycan milli ideologiyasında aparıcı rola malik olan Azərbaycan ideyasının tədqiqi, təbliği, onun daha da inkişaf etdirilməsi və dönmədən həyata keçirilməsi ilə bağlı nəzəri müddəaların ümumiləşdirib sistem

Qasımzadə Rəşad Süleyman oğlu. Avropa İttifaqı və Azərbaycan: "Yeni qonşuluq siyasəti"

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabda İ.Əliyev strlegiyasında Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası, «Yaxın qonşqluq» proqrammı, Cənibi Qafqaz ölkələri ilə münasibətləri, Avropa məkanında onun yeri və