Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları

Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları

Mehdiyev Xəyyam Osman oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına retrospektiv baxış: müqayisəli təhlil: I kitab

Bu kitab Azərbaycanın sovet və müstəqillik dövründə sosial-iqtisadi inkişafına retrospektiv bir baxışdır. Kitabda təhlil olunan materiallar Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən bazar islahatlarının sosial-iqtisadi nəticəl