Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında

"Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında" adlı topluya son illərdə Qərb mətbuatında Azərbaycanın enerji siyasəti ilə bağlı dərc olunmuş məqalə və analitik yazılar daxil edilmişdir. Bu yazılarda Azərbaycanın neft və qa

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu.

Sosiallaşan iqtisadiyyat

Ələkbərov Urxan Kazım oğlu.

Sivilizasiya inkişafının müasir mərhələsi bir daha təsdiq edir ki, yalnız səmərəli dövlət idarəçiliyi ölkənin təhlükəsizliyi və rifahını təmin etməyə qadirdir. Azərbaycan Respublikasının uğurlu təcrübəsi bunun bariz, t

Eyyubov Kavus Şahbaz oğlu

Biznesin təhlükəsizliyi

Ramazanov Müşfiq. İnformasiya sistemləri menecmenti

İqtisad elmləri namizədi, dosent Müşfiq Köçəri oğlu Ramazanovun “İnformasiya sistemləri menecmenti” dərsliyi fənnin əsas nəzəri və praktiki istiqamətlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Dərslikdə informasiya sistemləri