Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Qəşəm Bayramov. Azərbaycanın milli audit standartları

Bu kitaba Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyətini tənzimləyən, beynəlxalq audit standartlarına və ölkəmizin qanunvericilik aktlarına əsasən hazırlanmış milli audit standartları və Auditorların Peşə Etikası

Pənah Süleymanov, Cabir Həsəno.

Fövqəladə halların iqtisadiyyatı

Nadir Adilov, Elvin Paşayev.

Könüllülük. Uğur formulu

Zahid Məmmədov. XXI əsr-İqtisadi ihkişafın nəqliyyat faktoru

Monoqrafiyada bazar iqtisadiyyatı şəraitində güclənən inteqrasiya prosesində nəqliyyat faktorunun əhəmiyyəti müasir tələblər baxımından təhlil edilir. Nəqliyyatın bütün sahələrinin iqtisadi əməkdaşlıqda olan mövqeyi araşd

Çyornaya İrina Petrovna. Geoiqtisadiyyat

Dərs vəsaiti beynəlxalq məkanda biznes sistemlərin fəaliyyətinin uzlaşdırılması şərtlərinin nail olunmasına yönəldilmiş dövlət inkişaf strategiyası haqqında elm kimi geoiqtisadiyyatın ümumi prinsiplərinin əsas istiqamətləri