Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Yaşar Məmmədov. Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri

Monoqrafiyada fond bazarlarının inkişaf tarixi və onların fəaliyyətini şərtləndirən səbəblər, bu bazarların fəaliyyət xüsusiyyətləri, təşkili və tənzimlənməsi məsələləri tədqiq olunur. Həmçinin, müasir Azərbaycan Respu

Zahid Məmmədov. XXI əsr-İqtisadi ihkişafın nəqliyyat faktoru

Monoqrafiyada bazar iqtisadiyyatı şəraitində güclənən inteqrasiya prosesində nəqliyyat faktorunun əhəmiyyəti müasir tələblər baxımından təhlil edilir. Nəqliyyatın bütün sahələrinin iqtisadi əməkdaşlıqda olan mövqeyi araşd

Məhərrəmov Amil Məmmədəli oğlu. İqtisadi diplomatiya

Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən maliyyələşdirilən və Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası tərəfindən həyata keçirilən layihə çərçivəsində nəşr olunmu

Məhərrəmov Amil Məmmədəli oğlu. İqtisadi diplomatiya

Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən maliyyələşdirilən və Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası tərəfindən həyata keçirilən layihə çərçivəsində nəşr olunmu

Neymət Əlibəyov. Təsərrüfat subyektlərinin səmərəli fəaliyyətinin iqtisadi mexanizmi

Monoqrafiya torpaq islahatı və dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən sonra respublikanın kənd təsərrüfatında təşəkkül tapmış müxtəlif təşkilati-hüquqi formalı təsərrüfat subyektlərinin möveud iqtisadi problemlərini v