Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ramazanov Müşfiq. İnformasiya sistemləri menecmenti

İqtisad elmləri namizədi, dosent Müşfiq Köçəri oğlu Ramazanovun “İnformasiya sistemləri menecmenti” dərsliyi fənnin əsas nəzəri və praktiki istiqamətlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Dərslikdə informasiya sistemləri

Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları

Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları

Mehdiyev Xəyyam Osman oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına retrospektiv baxış: müqayisəli təhlil: I kitab

Bu kitab Azərbaycanın sovet və müstəqillik dövründə sosial-iqtisadi inkişafına retrospektiv bir baxışdır. Kitabda təhlil olunan materiallar Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən bazar islahatlarının sosial-iqtisadi nəticəl