Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Qəşəm Bayramov. Azərbaycanın milli audit standartları

Bu kitaba Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyətini tənzimləyən, beynəlxalq audit standartlarına və ölkəmizin qanunvericilik aktlarına əsasən hazırlanmış milli audit standartları və Auditorların Peşə Etikası

K.Aslanlı, Z.İsmayıl, R.Ağayev, A.Mehtiyev

İqtisadiyyatın və ixracın Diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi

Qafarov Nizami Cəlal oğlu

Turizmin iqtisadiyyatı

Naxçıvana xoş gəlmisiniz!.

Naxçıvana xoş gəlmisiniz!

Qəzənfər Abbasov. İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri

Monoqrafiya "Mühasibat uçotu" kafedrasının elmi tədris planının tələblərinə uyğun tərtib edilmişdir. Monoqrafiyada idarəetmə uçotunun nəzəri əsasları, idarəetmə uçotunun təşkili, idarəetmə uçotunun metodologiyası və bazar