Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Korporativ idarəetmə

Korporativ idarəetmə

Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu Audit xidmətinin inkişafı: nəzəri əsasları

Monoqrafiyada audit konsepsiyasının formalaşması və inkişafı mərhələli şəkildə tədqiq olunur. Auditlə bağlı mövcud nəzərikonsepsiyalar araşdırılır və onlara olan baxışlara münasibət bildirilir, auditin nəzəriyyəsi və onu

Əhmədli Babək Taksimotor daşımalarına tələbatın öyrənilməsi və keyfiyyətin idarə olunması

Əhalinin daşınmalara olan tələbatının tam və vaxtıvaxtında təmin edilməsi, nəqliyyat işinin effektivliyinin və keyfiyyətinin artırılması dövrümüzün sosial siyasətinin aktual məsələlərindən biridir.

Qəşəm Bayramov. Azərbaycanın milli audit standartları

Bu kitaba Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyətini tənzimləyən, beynəlxalq audit standartlarına və ölkəmizin qanunvericilik aktlarına əsasən hazırlanmış milli audit standartları və Auditorların Peşə Etikası