Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Çyornaya İrina Petrovna. Geoiqtisadiyyat

Dərs vəsaiti beynəlxalq məkanda biznes sistemlərin fəaliyyətinin uzlaşdırılması şərtlərinin nail olunmasına yönəldilmiş dövlət inkişaf strategiyası haqqında elm kimi geoiqtisadiyyatın ümumi prinsiplərinin əsas istiqamətləri

Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında

"Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında" adlı topluya son illərdə Qərb mətbuatında Azərbaycanın enerji siyasəti ilə bağlı dərc olunmuş məqalə və analitik yazılar daxil edilmişdir. Bu yazılarda Azərbaycanın neft və qa

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu.

Sosiallaşan iqtisadiyyat

Ələkbərov Urxan Kazım oğlu. Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiyanın idarə edilməsinin əsasları

Sivilizasiya inkişafının müasir mərhələsi bir daha təsdiq edir ki, yalnız səmərəli dövlət idarəçiliyi ölkənin təhlükəsizliyi və rifahını təmin etməyə qadirdir. Azərbaycan Respublikasının uğurlu təcrübəsi bunun bariz, t

Ələkbərov Urxan Kazım oğlu.

Sivilizasiya inkişafının müasir mərhələsi bir daha təsdiq edir ki, yalnız səmərəli dövlət idarəçiliyi ölkənin təhlükəsizliyi və rifahını təmin etməyə qadirdir. Azərbaycan Respublikasının uğurlu təcrübəsi bunun bariz, t