Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu. Azərbaycan tarixi: XIII-XVIII əsrlər

Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix Ġnstitutu və digər institut əməkdaĢlarının uzun illər boyu apardıqları axtarıĢların yekunu olan bu cilddə Vətənimizin orta əsrlər tarixinin XIII əsrdən baĢlayaraq son dövrü iĢıqlandırılm

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu. Azərbaycan tarixi: XIX əsr

Cilddə XIX əsr Azərbaycan tarixinin əsas sahələri əhatə olunmuşdur. XIX əsrin başlanğıcında çar Rusiyası Şimali Azərbaycanı istila etdi, yurdumuzun şimal torpaqları Rusiya imperiyasının tərkibində qaldı. Cilddə istilanın gedi

İlqar Məmmədov. Horadiz səni unutmadim...

Kitabda Füzuli rayonun Horadiz kəndinin toponomiyası haqqında bəhs edərək, onun yerləşdiyi relyefi, şəraiti, yeri-yurdu, dağı, dərələri, dəmyə torpaq sahələri, pambıq və üzüm sahələri haqda, sahəsi, abidələri, yaşayış m

Cəmilə Çiçək. Ailə dəyərlərini simvollaşdıran kultlar

Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2018-ci il birinci qrant müsabiqəsi çərçivəsində maliyyələşdirilən, “Zəka İşığında” Milli Dəyərlərin Təbli

Mirzəzadə Ələsgər. Muğan. Maddi-mədəniyyət abidələri

Oxuculara təqdim olunan bu kitab Azərbaycanın cənub-şərq bölgəsinin (Cəlilabad rayonu) qədim və ilk orta əsrlər dövründən bəhs edir. Muğan tarixinə dair silsilə məqalə və illüstrasiyalardan ibarət “Cəlilabad: Tarixi abidəl