Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Gurbanov Rafi. Armenian Terror: religious and historical monuments of Azerbaijan

All rights reserved. No part of this publication may be stored in a retrieval system, transmitted or reproduced in any way, including but not limited to photocopy, photograph, magnetic, laser or other type of record, without prior agreement and written

Carçı Sərxan.

Cümhuriyyət xilaskarları: əmanət məzarlar

Ehmed Zeki Velidi.

Azerbaycanin tarixi coqrafiyasi

Vaqif Piriyev.

Azerbaycan tarixi-siyasi coqrafiyasi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu. Azərbaycan tarixi: Ən qədimdən- b.e. III əsri

Azərbaycan dünyanın ən qədim insan məskənlərinden və sivilizasiya mərkəzlərindən biridir. Yeddicildlik "Azərbaycan tarixi"nin I cildi Azərbaycan tarixinin ən qədim zamanlardan başlayaraq eramızın III əsrinin birinci rübü ilə baş