Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

21 Azər - 70: fotoalbom

70 il keçdikdən sonra 21 Azər hərəkatına müraciət etmək, ona aid tarixi faktlar və sənədləri araşdırmaq, şərh etmək tariximizi öyrənmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Fotoşəkillər və sənədlər əsasında tərtib

Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası, 2013: hesabatlar, tapıntılar=The Gabala Archaeological Expedition, 2013: reports, findings

QƏBƏLƏ ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASI: HESABATLAR, TAPINTILAR 2013 THE GABALA ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION: REPORTS, FINDINGS

Adilov Nadir.Gəncsən? Başla!

Bu kitab bir yolun başlanğıcı haqqındadır. O yol ki, onu sən özün çəkəcəksən. O yol dağı-düzü, enişi-yoxuşu ilə sənin yolun olacaq. Yolun sonunda, bəlkə elə ortasında, hansısa döngəsində saysız-hesabsız uğurlar səni g

662 saylı məhbus - S.C. Pişəvəri

Kitabda Rza şah dövründə məxfi sənədlər sırasında xüsusi qriflə saxlanılmış S.C.Pişəvəriyə aid istintaq materiallarıdır. Bu materiallarda Pəhləvi rejiminin azad düşüncə və demokratiyaya qarşı dünyada analoqu az olan zorakı

Gurbanov Rafi. Armenian Terror: religious and historical monuments of Azerbaijan

All rights reserved. No part of this publication may be stored in a retrieval system, transmitted or reproduced in any way, including but not limited to photocopy, photograph, magnetic, laser or other type of record, without prior agreement and written