Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Məhəmmədi Məsiağa.Əfqanıstan: Sovet işğalından Amerika müdaxiləsinə

Kitabda 1978-ci il aprel çevrilişindən XXI əsrin əvvəllərinə qədər Əfqanıstanda və onun ətrafında baş verən hadisələrdən bəhs olunur. Müvafiq fəsillərdə SSRİ-nin Əfqanıstana hərbi təcavüzünün gedişi və nəticələri, i

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu, Şükürov Kərim Kərəm oğlu.

Azərbaycan: beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi: dövlətlərarası müqavilələr və digər xarici siyasət aktları: I cild

21 Azər - 70: fotoalbom

70 il keçdikdən sonra 21 Azər hərəkatına müraciət etmək, ona aid tarixi faktlar və sənədləri araşdırmaq, şərh etmək tariximizi öyrənmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Fotoşəkillər və sənədlər əsasında tərtib

Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası, 2013: hesabatlar, tapıntılar=The Gabala Archaeological Expedition, 2013: reports, findings

QƏBƏLƏ ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASI: HESABATLAR, TAPINTILAR 2013 THE GABALA ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION: REPORTS, FINDINGS

Adilov Nadir.Gəncsən? Başla!

Bu kitab bir yolun başlanğıcı haqqındadır. O yol ki, onu sən özün çəkəcəksən. O yol dağı-düzü, enişi-yoxuşu ilə sənin yolun olacaq. Yolun sonunda, bəlkə elə ortasında, hansısa döngəsində saysız-hesabsız uğurlar səni g