Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Qurbanov Araz.

"Müsəlman ermənilər": regionda geosiyasi oyunların yeni iştirakçıları

Məmmədova Səadət Davud qızı. Sosial dövlət modelləri

Monoqrafiyada sosial dövlət dövlət idarəçiliyində yeni mərhələ kimi əsaslandırılır. Kitabda sosial dövlətin idarəetmə prinsipləri, funksiyaları və mexanizmləri haqqında məlumat verilir, sosial dövlət subyektləri arasındakı

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu, Şükürov Kərim Kərəm oğlu.

Azərbaycan: beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi: dövlətlərarası müqavilələr və digər xarici siyasət aktları: I cild

Güney Azərbaycan: tarix və müasirlik

Güney Azərbaycan: tarix və müasirlik

Qurbanov Araz

"Müsəlman ermənilər": regionda geosiyasi oyunların yeni iştirakçıları