Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu

Kitabda Məhəmmədəmin Rəsulzadənin azərbaycanlı mühacir Süleyman Təkinərə Türkiyədə yaşadığı dövrdə yazdığı məktublar toplanıb. Azərbaycan mühacirəti tarixinin öyrənilməsi üçün qiymətli mənbə rolunu oynayan məktubla

Gümrü, Moskva və Qars müqavilələri

(Azərbaycan, türk, rus və fransız dillərində)

Səriyyə Müslümqızı

Dünya susmasın gərək

Səriyyə Müslümqızı

Xocalıdan gələn var

Şurəddin Məmmədli

Borçalı. Alın Yazımız