Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Səfəvilər: I cild: Şeyx Səfiəddin Ərdəbili. Süleymanov Mehman Sirac oğlu

Kitab Azərbaycan xalqının və eləcə də islam mədəniyyətinin parlaq tarixi şəxsiyyətlərindən biri olan, Səfəvi təriqətinin mürşidi, Səfəvilər dövlətinin banisi olan Şah İsmayılın ulu babası Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin h

Əbədi məşəl=Вечный огонь=Eternal fire

Əbədi məşəl=Вечный огонь=Eternal fireİnsan həyatında ən yüksək zirvə şəhidlik zirvəisidir. Burada, bu Xiyabanda uyuyanlar Azərbaycan xalqının əziz övladları, əziz oğulları, əziz qızdan, ən yüksək zirvədə duranla

Мамедов Рамин Гусейн оглы. Наши соотечественники в Тюменской области

Н новой книге автора читателям представлены документальные материалы о роесийскоа ;ербайджанских дружеских отношениях, о переселении арм

Новрузова Гюльзар Тофик кызы. Кто есть кто в азербайджанской диаспоре России

Настоящий труд является первым монографическим справочником по диаспорологии в азербайджанской историографии. Он посвящен азербайджанц

Tahirli Abid Həmid oğlu.Azərbaycan mühacirəti: tarixi, mətbuatı, mədəniyyət mərkəzləri

Kitabda Azərbaycan mühacirətinin təşəkkül tarixi, coğrafiyası, həyat tərzi, sosial tərkibi, sayı, mədəniyyət mərkəzləri, mətbuatı, eləcə də taleyin hökmü ilə qürbətdə məskunlaşan soydaşlarımızın bir qisminin vətən yol