Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Nazim Tapdıqoğlu. Azərbaycan faciələrinin təqvimi: hər bir azərbaycanlı üçün yaddaş kitabı

Kitabın işıq üzü görməsində “Kitab Evi” İctimai Birliyinin sədri Salatın Əhmədliyə və A rif Rəsulova dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Son dərəcə qiymətli, tədqiqat səviyyəli bu kitabda başı tarixən min bir bəl

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu.

Azərbaycan nefti XX əsrdə: hərbi-siyasi baxış

Hacıyev Fəxri Valeh oğlu. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi

Fəxri Valehoğlunun (Fəxri Valeh oğlu Hacıyevin) bu tarixi monoqrafiyasında Azərbaycan türklərinin etnoqrafik qruplarından olan qarapapaqlann mənşəyi, etnik sərhədləri, XIX yüzildəki durumları ilə bağlı ətraflı məlumat verilir,

Gümrü, Moskva və Qars müqavilələri

Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi hadisədir. Bu, çətin bir dövrdə böyük bir mübarizənin nəticəsi olubdur. Naxçıvanın Hrf statusunu qoruyub saxlamaq üçün Moskva müqaviləsinin və xüsusən Qars müqaviləsinin böyük əhəmiyyəti o

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Gülüstan müqaviləsi: I hissə

Kitab XVIII əsrin sonu və XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xanlıqları ərazisində və bütnlükdə Cənubi Qafqazda baş verən hərbi-siyasi proseslərə həsr olunmuşdur. Nadir şah dövlətinin dağılmasından sonra Azərbaycan xanlıql