Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Şöhrət Səlimbəyli. Azərbaycan tarixinin zəfər salnaməsi

Bu kitab Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun 44 gün davam edən II Qarabağ savaşında qazandığı zəfər tarixindən bəhs edir. Göstərilir ki, dövlət başçımızla şanlı ordumuzun, xalqım

Какабадзе Важа Коварство, ложь и нравственность

The book describes the attitude of Armenians to people living in the Caucasus, especially Georgians, Ossetians and Azeris; their politics, past and present. One of the directions of the Armenian crimes against humanity is to provoke wars between state

Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə

Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə

AZƏRBAYCANIN İŞĞAL OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNDƏKİ TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNƏ VURULAN ZƏRƏR

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinə vurulan zərər: 2016 Sizə təqdim olunan bu kitab Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində, erməni işğalı altında qalan Azər