Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu

Kitabda Məhəmmədəmin Rəsulzadənin azərbaycanlı mühacir Süleyman Təkinərə Türkiyədə yaşadığı dövrdə yazdığı məktublar toplanıb. Azərbaycan mühacirəti tarixinin öyrənilməsi üçün qiymətli mənbə rolunu oynayan məktubla

Güləmail Murad. Qəhrəmanlıq yüksəkliyi

Güləmail Muradm «Qəhrəmanlıq yüksəkliyi» kitabı Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şükür Həmidovun keçdiyi həyat yoluna, Aprel döyüşlərində göstərdiyi qəhrəmanlığa və bütünlükdə Aprel döyüşlərinin tarixi əhəmiyyətin

Eyvazlı Aida Göytürk

Qalibiyyət: şahidlər və şəhidlər: II cild

Məmmədov İsrafil

Tariximiz. Torpağımız. Taleyimiz

Əhməd Zəki Vəlidi Toqan. Azərbaycan

Məşhur türK tarixçisi Əhməd Zəkİ Vəlidi Toqanın 1942-ci ildə İslam ensİKİopediyasınm II cildində çap olunmuş «Azərbaycan» məqaləsində Azərbaycan tarixinin ən qədim dövlətlərindən başlayaraq ictimai-iqtisadi və mədəni