Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Qasımov Cəlal. Cümhuriyyətin təhlükəsizlik orqanları: 1918-1920

“Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycan torpağında yaranması xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə

Rəhimov Emil Rahib oğlu.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi. Müsəlman şərqində ilk demokratik respublika: 1918-2018-ci illər: [ərəb dilində]

İbrahimi Firudin. Azərbaycan danışır... İftixarlı tariximizdən bir neçə parlaq səhifə

Azərbaycan Milli Hökümətinin Baş Prokuroru Firidun İbrahiminin “Azərbaycan danışır... İftixarlı tariximizdən bir neçə parlaq səhifə” (Azərbaycanın qədim tarixindən) başlıqlı yazıları 19 hissədən ibarət olmaqla 31 oktyabr

Əliyev Aydın Əli oğlu. Gömrük işi və dünya iqtisadiyyatının inkişafı

Müəllifı Azərbaycan Respublikası gömrük xidmətinin əməkdaşı olan bu monoqrafiyada dünya iqtisadiyyatının inkişaf meylləri nəzərə alınmaqla, müxtəlif ölkələrin gömrük işi təcrübəsinə, Ümumdünya Gömrük Təşkilatını

Bayramlı Ceyhun , Zifəroğlu Vüqar

Azərbaycan hökmdarları: Səfəvilər=The Azerbaijani kings: Safavids