Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Axundov İmran Adil oğlu. Ümumi nozologiya və tipik patoloji proseslər

Dərs vəsaitində xəstəlik haqqında ümumi məlumat, xarici mühit amillərinin xəstəliklərin yaranmasında rolu, reaktivliyin patologiyada rolu, daxili amillərin xəstəliklərin əmələ gəlməsində rolu, hüceyrə zədələnmələri, mikro

Babaoğlu Hikmət.Xarici siyasət

Oxuculara təqdim olunan bu dərslikdə xarici siyasətin elmi-nəzəri və konseptual əsasları öz əksini tapmışdır. Kitabda xarici siyasətdə qərar qəbulu və rasionallıq məsələsi, ictimai rəyin, media təsisatının, ölkədaxili sosiol

Oftalmologiyanı öyrənən tələbələr üçün vəsait.

Beynəlxalq  Oftalmolagiya Şurasının İşçi Qrupu tərəfindən tərtib edilmiş, tələbələr üçün oftalmoloji təhsil üzrə tədris planına əsasən hazırlanmışdır.