Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Əziz Əliyev-120

Kitab ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il may ayının 14- də Əziz Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbirdəki nitqinin mətni ilə başlayır. Kitabın I hissəsi görkəmli dövlət və elm xad

Allahverdiyev Adil , Bağırova Məlahət. Qanın laborator tədqiqinin klinik-diaqnostik əhəmiyyəti

Kitab qanın klinik-laborator analizlərinin diaqnostik əhə- miyyətinə həsr edilmişdir. Burada qanın analitik göstəricilərinin mənşəyi və fizioioji roiu haqqında mə'lumat və bu göstəricilərin orta normal göstəricilərdən fərqlə

Məhyəddinqızı Şəlalə. Qaranlıqdan işığa

Bu kitab dünya şöhrətli göz cərrahı, Azərbaycan oftalmologiyasının banisi professor Ümnisə Musabəylinin 110 illik yubileyinə həsr olunub. Kitabda alimin elmi fəaliyyəti ilə bağlı xatirələr toplanıb.

Kərimov Kərəm.

Akademik Zərifə xanım Əliyeva və milli oftalmologiyamız