Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Oftalmologiyanı öyrənən tələbələr üçün vəsait.

Beynəlxalq  Oftalmolagiya Şurasının İşçi Qrupu tərəfindən tərtib edilmiş, tələbələr üçün oftalmoloji təhsil üzrə tədris planına əsasən hazırlanmışdır.

R. Bahar Sonam. Yanar qəlb.

R.Bahar Sonamın Azərbaycan Milli Oftalmologiyasının görkəmli alimi, akademik Zərifə xanım Əziz qızı Əliyevanın əziz xatirəsinə həsr etdiyi "Yanar qəlb" kitabı sənədli materialları əsasında yazılmış aftobioqrafik əsərdir. R

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi

Əziz Əliyev-120

Kitab ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il may ayının 14- də Əziz Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbirdəki nitqinin mətni ilə başlayır. Kitabın I hissəsi görkəmli dövlət və elm xad