Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi

Əziz Əliyev-120

Kitab ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il may ayının 14- də Əziz Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbirdəki nitqinin mətni ilə başlayır. Kitabın I hissəsi görkəmli dövlət və elm xad

Məhyəddinqızı Şəlalə. Qaranlıqdan işığa

Bu kitab dünya şöhrətli göz cərrahı, Azərbaycan oftalmologiyasının banisi professor Ümnisə Musabəylinin 110 illik yubileyinə həsr olunub. Kitabda alimin elmi fəaliyyəti ilə bağlı xatirələr toplanıb.

Kərimov Kərəm.

Akademik Zərifə xanım Əliyeva və milli oftalmologiyamız