Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Seyidbəyli Məryəm , Quliyev Bayram , Namazova Solmaz Azərbaycan tibb tarixinin qaynaqları və tarixşünaslığı

Bu monoqrafiya Azərbaycan tibb tarixinin qaynaqlarının və tarixşünaslığının öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat obyektinə çevrilmiş bu problem demək olar ki, bundan əvvəl geniş formada tədqiq edilməmişdir. Müəlliflər k

Quliyeva Ruhiyyə Azərbaycanda geniş yayılmış irsi-hematoloji patologiyaların biofiziki aspektləri

Kitabda irsi hemolitik anemiyalı insanların qan nümunlərindən oksidləşdirici stressə həssas model kimi istifadə edilmişdir. Ətraf mühitin zərərli fiziki faktorlarının insan orqanizminə təsirini öyrənilməsi məqsədi ilə irsi hemoli

Bayramov Nuru Yusif oğlu, Cəfərli Rasim. Annotasiyaların tərtibat qaydaları

Hazırlayanlar: AMEA müxbir üzvü, professor Nuru Bayramov Tibb elmləri doktoru, Rasim Cəfərli Metodik vəsait Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilmə Şurasının Klinik, Regenerator və Translyason Təbabət üzrə El

Quliyeva Ruhiyyə .Azərbaycanda geniş yayılmış irsi-hematoloji patologiyaların biofiziki aspektləri

Kitabda irsi hemolitik anemiyalı insanların qan nümunlərindən oksidləşdirici stressə həssas model kimi istifadə edilmişdir. Ətraf mühitin zərərli fiziki faktorlarının insan orqanizminə təsirini öyrənilməsi məqsədi ilə irsi hemoli

Azərbaycan tibbinin korifeyləri=Корифеи азербайджанской медицины=The Luminaries of Medicine in Azerbaijan

Azərbaycan, rus və ingilis dillərində təqdim olunan “AZƏRBAYCAN TİBBİNİN KORİFEYLƏRİ” toplusu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü və ya müxbir üzvü olmuş və hazırda fəaliyyət göstərən görkəmli Azərb