Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Talıbov Tariyel, Bayramov Loğman.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genofondu

Əmirov Faiq. Məhsuldar meşələrin yetişdirilməsi

Meşələr çox müxtəlif məhsulların mənbəyidir. Onlar bütün bitki kütləsinin 50%-dən çoxunu təşkil edir və yer üzərində normal oksigen balansını təmin edir. Lakin biz həmişə meşə sərvətindən düzgün istifadə edə bilmiri

Mustafayev Fəxrəddin Əliqulu oğlu, Hüseynov Eldar Murtuz oğlu, Salmanov Məmməd Əhəd oğlu. Baytarlıq təbabəti genetikası: I hissə

Dərslikdə genetikanın pıedmeti, məqsəd və vəzifələri, əhəmiyyəti, qısa inkişaf tarixi, tədqiqat üsulları, qanunları, irsiyyətin maddi əsaslan, xromosom nəzəriyyəsi, irsiyyət və dəyişkənlik, ontogenezin, cinsiyyətin, populya

Məmmədov İlham Bilal oğlu, Əhmədov Aydın Əkbər oğlu, Məmmədov Nəcməddin İlyas oğlu. Epizootologiya və quşların infeksion xəstəlikləri

Bu kitabda hər bir xəstəliyin qısa inkişaf tarixi, onun törədicisi və törədicisinin əsas xüsusiyyətləri, epizootologiyası, xəstəliyin patogenizi, xəstəliyin gedişi və kliniki əlamətləri, diaqnozu, müalicəsi, profilaktikası ə