Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Zeynəddin Əmirov. Kartof məhsulunun artırılması yolları.

Kitabda Respublikamızda kartofçuluğun tarixindən, faraş, orta müddətdə kartofçuluqdan ildə iki dəfə kartof məhsulu alınması yollarından, dağlıq, dağətəyi və aran rayonlarında kartof yetişdirilməsi aqrotexn

Aqrar iqtisadçı alimlər.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatmın İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun 50 illik yubileyinə həsr olunur.

Məmmədov Əşrəf Teymur oğlu, Yusifov Avtandil Hüseyn oğlu. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalanması və baytarlıq-sanitariya tədbirləri

Hazırlanmış bu kitab heyvandarlığın və baytarlığın çox vacib bir probleminə həsr olunmuşdur. İlk növbədə süni mayalanmanın qısa tarixi, spermanın bioloji xüsusiyyətləri, onların kimyəvi tərkibi, ayrı-ayrı heyvanlarda sperma

Amin Babayev,Vüqar Babayev. Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları

BN: Dərslikdə müasir dövrdə kənd təsərrüfatının yeni alternativ sistemlərindən biri - Ekoloji Kənd Təsərrüfatının əsasları şərh edilir. Azərbaycan cəmiyyətinə ötən əsrin son illərində bir yenilik kimi daxil olan Ekoloji

Talıbov Tariyel, Bayramov Loğman.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genofondu