Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu. Tribotexniki avadanlıqlar və vasitələr

Dərs vəsaiti 050630 – “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş, “Tribotexniki avadanlıq və vasitələr” fənninin tədris proqramına müvafiq olaraq yazılmışdır. Burada

Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu. Tribologiyanın əsasları

Dərs vəsaiti 050630 – “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş, “Tribologiyanin əsaslari” fənninin tədris proqramına müvafiq olaraq yazılmışdır. Dərs vəsaitində tr

Сантехника: монтаж, ремонт, эксплуатация

Сантехника: монтаж, ремонт, эксплуатация

Məmmədov Fuad Faiq oğlu. Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları

Monoqrafiyada günəş enerjisindən istifadə edilmə üsulları ilə yanaşı respublikada ilk dəfə olaraq işlənib hazırlanmış müxtəlif təyinatlı günəş energetik qurğuları haqqında geniş məlumat verilmişdir. Burada başlıca olaraq

Məmmədov Fuad Faiq oğlu, Səmədova Ülviyyə Fikrət qızı, Hüseynov Qafar Möhsün oğlu. Günəş energetikası terminləri lüğəti

Təqdim olunan lüğət Günəş Energetikası sahəsində Respublikada XX əsrin 50 – 60 – cı illərindən başlayaraq indiyə qədər davam etdirilən elmi-tədqiqat işlərinin nəticəsində ərsəyə gəlmişdir. Lüğətdən alimlər, elmi i