Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Cəfərov Tahir Dəmir oğlu

Smart market. Elektroenergetika - islahatlar və intellektual bazar

Cəfərov Tahir Dəmir oğlu. Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin Energetika Sisteminə inteqrasiyasında Hidroakkumulyasiya Elektrik Stansiyalarının rolu

Kitabda BOEM-in Energetika Sisteminə inteqrasiyası məqsədilə HAES-in tətbiqi üzrə təkliflə yanaşı, Avropanın mərkəzləşdirilmiş proqnozlaşdırma sistemi haqqında da məlumatlar yer alır. Təqdim olunan bu kitabda Kür çayında fəa

XXI əsrin Bakı metropoliteni

XXI əsrin Bakı metropoliteni

Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu. Tribologiyanın əsasları

Dərs vəsaiti 050630 – “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş, “Tribologiyanin əsaslari” fənninin tədris proqramına müvafiq olaraq yazılmışdır. Dərs vəsaitində tr

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: LXXXVII kitab: may 2018-iyun 2018

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan «İnkişaf–məqsədimizdir» çoxcildliyinin bu cildində dövlət başçısının Türkiyə Respublikasına və Rusiya Federasiyasına səfəri, həmçinin Serbiya Res