Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları

Təqdim olunan dərs vəsaiti radiotexnika və elektrotexnika sahəsində çalışacaq mütəxəsislərin nəzəri hazırlıqlarının effektivliyini artırmaq məqsədilə yazılmışdır. Vəsaitdən hərbi məktəbin kursantları, müvafıq ali texni

Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları

Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları

Tofiq Kazımov

Azərbaycan dili və virtual məkan

Rasim Əliquliyev, Rasim Mahmudov

 İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları

Mürşüdli Ç. , Məmmədov Q. İstilik aparatları

İstilikötürmənin nəzəri məsələləri araşdırılmış, istilik mübadiləsi aparatlarının təsnifatı, konstruksiyaları, onların texnoloji, konstruktiv, mexaniki və hidravliki hesablamaları, effektivliklərinin yüksəldilməsi məsələ