Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Tofiq Kazımov

Azərbaycan dili və virtual məkan

Rasim Əliquliyev, Rasim Mahmudov

 İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları

Mürşüdli Ç. , Məmmədov Q. İstilik aparatları

İstilikötürmənin nəzəri məsələləri araşdırılmış, istilik mübadiləsi aparatlarının təsnifatı, konstruksiyaları, onların texnoloji, konstruktiv, mexaniki və hidravliki hesablamaları, effektivliklərinin yüksəldilməsi məsələ

Nəbibəyli Ziyadxan.

Dünya neft elminin birincisi

Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu.Tribologiyanın əsasları

Dərs vəsaiti 050630 – “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş, “Tribologiyanin əsaslari” fənninin tədris proqramına müvafiq olaraq yazılmışdır. Dərs vəsaitində tr