Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Məmmədov R.H. , Həsənov V.M. , Əzizova R.M. Azərbaycan nefti və polşalı mühəndis Pavel Pototski

Kitabda neft hasilatını artırmaq məqsədilə XX əsrin əvvəllərində Bibiheybət körfəzinin torpaqla doldurulması işlərində müstəsna xidmətləri olmuş polşalı mühəndis, istedadlı təşkilatçı, hələ cavan vaxtlarında gözləri

Erqonomika və iş təhlükəsizliyi.

ERQONOMĠKA VƏ Ġġ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ

Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu. Tribotexniki avadanlıqlar və vasitələr

Dərs vəsaiti 050630 – “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş, “Tribotexniki avadanlıq və vasitələr” fənninin tədris proqramına müvafiq olaraq yazılmışdır. Burada

Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu. Tribologiyanın əsasları

Dərs vəsaiti 050630 – “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş, “Tribologiyanin əsaslari” fənninin tədris proqramına müvafiq olaraq yazılmışdır. Dərs vəsaitində tr

Сантехника: монтаж, ремонт, эксплуатация

Сантехника: монтаж, ремонт, эксплуатация