Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ə.H. Əliyev, F.Ə. Əliyeva, V.M. Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyası. I hissə

Dərslikdə insan və heyvan fiziologiyasının aşağıda adları verilmiş əsas bölmələrinə aidmüasir məlumatlar verilmişdir.Bakalavr pilləsində oxuyan tələbələr üçün biologiyanın əsas bölmələrindən biri hesab edilən«İnsan və