Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Namazov Qabil Məhəmməd oğlu. Ali riyaziyyat: II hissə

Bakı Biznes Universitetinin tələbələri üçün Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 08.04.2010-cu ildə təsdiq olunmuş “Ali riyaziyyat” proqramı əsasında yazılmış bu dərsvəsaitinin II hissəsində matrislər, determinan

Namazov Qabil Məhəmməd oğlu. Ali riyaziyyat: I hissə

Bakı Biznes Universitetinin tələbələri üçün Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 08.04.2010-ci ildə təsdiq olunmuş “Ali riyaziyyat” proqramı əsasında yazılmış bu dərs vəsaiti I hissəsində Çoxluqlar, çoxluqlar ü

Riyazi Fizika. Diferensial tənliklər

Riyazi Fizika diferensial tənliklər kitabı Xüsusi törəməli tənliklər, Sərhəd məsələsi, Dalğa tənliyi üçün koşi məsələsi, Dalğa tənliyi üçün qarişiq məsələ, Istilikkeçirmə tənliyi, Harmonik funksiyalar, Dirixle və neyman