Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ə.H. Əliyev, F.Ə. Əliyeva, V.M. Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyası. I hissə

Dərslikdə insan və heyvan fiziologiyasının aşağıda adları verilmiş əsas bölmələrinə aid müasir məlumatlar verilmişdir. Bakalavr pilləsində oxuyan tələbələr üçün biologiyanın əsas bölmələrindən biri hesab edilən «İnsa

Kəngərli Tələt Nəsrulla oğlu, Babayev Şıxəli Əli İkram oğlu.Azərbaycan Respublikasının geoloji irsi=Геологическое наследие Азербайджанской Республики

Təqdim edilən işin məqsədi - ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycan Respublikasının geoloji irsinin nadir stratiqrafık-palcontoloji. tektonik, petroloji-mineraloji və lıidroloji-lıidrogcoloji obyektlərinə cəlb etmək və onların əhəmiyy

Heyvanlar aləminin ensiklopediyası:

I kitab: Cücülər, balıqlar, quşlar

Daniz Ramiz. Enigmatic discovery of Brazil

Scientific research work “Enigmatic discovery of Brazil” is very significant for its essence in the field of geographical discoveries. Brazil was officially discovered on April 22, 1500 by Pedro Alvaresh Cabral by accident. At the result of my rese

Daniz Ramiz. Christopher Columbus, Nasiraddin Tusi and real discovery of America

Though America was discovered by Christopher Columbus 510 years ago, that discovery has a lot of obscurities, which make people to think. According to most scientific works, Ch. Columbus thought that, he had discovered East Asia. I tried to prove that,