Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Hacıyeva Zemfira Əli qızı Əfsanəvi insan=Человек-легенда

Kitabda əfsanəvi Azərbaycan alimi Cəbrayıl Muxtar oğlu Hüseynovun həyat və yaradıcılığından bəhs edilir. Alimin əsas xidməti – keçən əsrin 60-70-ci illərində ona dünya şöhrəti qazandırmış NBM (neft boy maddəsi) preparatın

İbrahimov Əliyar , Piriyev Musa , Qənbərov Daşqın Fermentlər

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodik Şurasının “Biologiya” bölməsinin 05.04. 2013-cü il tarixli 111 JMb - li Əmri ilə Protokol Nl> 10) dərs vəsaiti kimi nəşr edilməsi tövsiyə olunmuşdur

Hacıyeva Zemfira Əli qızı Əfsanəvi insan=Человек-легенда

Kitabda əfsanəvi Azərbaycan alimi Cəbrayıl Muxtar oğlu Hüseynovun həyat və yaradıcılığından bəhs edilir. Alimin əsas xidməti – keçən əsrin 60-70-ci illərində ona dünya şöhrəti qazandırmış NBM (neft boy maddəsi) preparatın

Beynəlxalq Astronomiya İlinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları

Beynəlxalq Astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın MATERİALLARI