Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Pənahi Şəfiq Abbas oğlu, Kərimov Vaqif Mirzəmehdi oğlu, Tağıyev Allahverdi Şükür oğlu. Mühəndisi-geologiya: süxurların mühəndisi-geoloji xüsusiyyətləri

Dərs vəsaitində müasir mühəndisi-geologiyanın əsas məqsədi, müxtəlif geoloji şəraitdə tikintilərin və qurğuların işlənməsi, tikinti sahəsində gedən və tikintiyə təsir edən müxtəlif fiziki-geoloji və texnogen prosesləri

Mehdiyev Eldar İsmayıl oğlu, Kərimov Vaqif Mirzəmehdi oğlu. Mühəndisi geodinamika

Mehdiyev Eldar İsmayıl oğlu, Kərimov Vaqif Mirzəmehdi oğlu. Mühəndisi geodinamika. Dərs vəsaiti. Bakı.- səh. 90 Dərs vəsaitində xalq təsərrüfatı və mühəndisi qurğuların tikintisi məqsədi ilə ayrı-ayrı regionların qiymətl

Uşaqlar üçün ensiklopediya: astronomiya

Uşaqlar üçün ensiklopediya: astronomiya

Реис Пири.

Книга о мореплавании: Китаб-и Бахриййе

Rəxşanlı Rəsul. Akademik Soltan Mehdiyev

Bu kitab tanınmış azərbaycanlı alim, kimya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan EA-nın akademiki Soltan Cəfər oğlu Mehdiyevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur. S.C.Mehdiyev neft kimyası sahəsində uzun illər uğurla çal