Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ən çox oxunan kitablar

    Axundov Ağamusa Ağası oğlu.Ümumi dilçilik: Dilçiliyin tarixi, nəzəriyyəsi və metodları [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /A. Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-280 s