Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Əbəbiyyatşünaslıq
Alməmmədova Səbinə Məmməd qızı. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili
12 Mart , 2020
Monoqrafiyada xalq şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında dil məsələləri, görkəmli ədibin şeir dili araşdırılmışdır. Burada həmçinin şairin ədəbi dilinin leksik-üslubi xüsusiyyətləri və onun şeir dilindəki məcazlar sistemi öyrənilmişdir. Kitab mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Faylı yuklə