Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Əbəbiyyatşünaslıq
Şıxıyeva Səadət Məmməd qızı. Nəsiminin lirikası: irfani mündəricə və poetik zinətlər
12 Mart , 2020
Monoqrafiyada Nəsiminin poetik irsinin tədqiqi tarixinə nəzər salınır, bu kontekstdə nəsimişünaslıqda mövcud olan mübahisəli məsələlərə münasibət bildirilir, şairin irfani düşüncəsinin ifadəçiləri olan başlıca məcaz və motivlər araşdırılır. Onun söz sənətindəki yerini göstərən və bədii təxəyyülünün imkanlarını açıqlayan poetik fiqurlar ənənə və fərdiyyət kontekstində dəyərləndirilir. Kitab mütəxəssislər, ali məktəb müəllimləri, tələbələr və ümumiyyətlə, Nəsimini sevənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Faylı yuklə