Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Əbəbiyyatşünaslıq
Tağıyeva Mahrux Məzahim qızı. Fyodor Dostoyevski yaradıcılığının Azərbaycanda tədqiqi tarixi
12 Mart , 2020
Monoqrafiya dahi rus humanisti F.M.Dostoyevskinin, bədii irsinin Azərbaycanda öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Kitabda F.M.Dostoyevski yaradıcılığının Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərindən XXI əsrin əvvəllərinədək olan zaman kəsiyində tədqiqi tarixi araşdırılır, Azərbaycan və rus dillərindəki tədqiqatlar təhlilə cəlb edilir, realist yazıçının əsərlərinə müxtəlif dövrlərdə fərqli nöqteyi-nəzərdən yanaşıldığı aşkarlanır, onlar dövrləşdirilərək, təsniflləşdirilir. Tədqiqat Azərbaycan ədəbiyyatşünasları və dostoyevskişünasları, həmçinin müəllim, magistr və tələbələri, eləcə də peşəkar tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Faylı yuklə