Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Təbiət elmləri. Təbiət elmləri bütövlükdə
Mehdiyev Eldar İsmayıl oğlu, Kərimov Vaqif Mirzəmehdi oğlu. Mühəndisi geodinamika
28 Fevral , 2020
Mehdiyev Eldar İsmayıl oğlu, Kərimov Vaqif Mirzəmehdi oğlu. Mühəndisi geodinamika. Dərs vəsaiti. Bakı.- səh. 90 Dərs vəsaitində xalq təsərrüfatı və mühəndisi qurğuların tikintisi məqsədi ilə ayrı-ayrı regionların qiymətləndirilməsində və mənimsənilməsində əhəmiyyəti olan bütün müasir geoloji proses və hadisələrdən və həmçinin ərazilərin geoloji quruluşuna müəyyən təsir göstərən qədim geoloji proseslərdən bəhs edilir. Dərs vəsaitindən Geologiya ixtisasları üzrə təhsil alan bakalavr, magistr pillələrinin tələbələri və geoekologiya, geoloji mühitin mühafizəsi və təbiətdən səmərəli istifadə sahəsində çalışan mütəxəssislər də istifadə edə bilərlər.
Faylı yuklə