Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Tarix. Tarix elmləri
Ziya Bünyadov. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
10 Fevral , 2020
Azərbaycan tarix elminin ən fundamental əsərlərindən biri olan bu monoqrafiyada ərəb hakimiyyəti dövründəki tariximiz nəzərdən keçirilir, həmin hakimiyyətin aradan qaldırılması ilə nəticələnən və xalqımızın təşəkkül tarixində yeni səhifə açan sosial-iqtisadi və siyasi proseslər, onların səbəb və şəraiti xarakterizə edilir. Əsərin Azərbaycan dilində bu nəşri orijinal əsasında {rus dilinds I965~d il nsşri) yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmişdir.
Faylı yuklə