Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Dilçilik
Hüseynova Elnurə.Müasir türk dili: tərcümənin linqvistik problemləri
18 Noyabr , 2019
Monoqrafiyada Türk dilindən Azərbaycan, rus və ingilis, eyni zamanda Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən türk dilinə tərcümədə qarşıya çıxan problemlərə toxunulmuşdur. Kitabda müxtəlif sistemli dillərin bədii ədəbiyyat, hüquq, tibb, qəzet materiallarından istifadə olunmuş, həmçinin tərcümənin Türkiyədə və dünyada keçdiyi tarixi yol haqqında məlumat verilmişdir. Monoqrafiya müxtəlif sistemli dillərdə tərcümə problemlərini araşdıranlar üçün mənbə ola bilər.
Faylı yuklə