Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

İqtisadiyyat. İqtisadiyyat elmləri
Qəzənfər Abbasov. İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri
7 İyun , 2019
Monoqrafiya "Mühasibat uçotu" kafedrasının elmi tədris planının tələblərinə uyğun tərtib edilmişdir. Monoqrafiyada idarəetmə uçotunun nəzəri əsasları, idarəetmə uçotunun təşkili, idarəetmə uçotunun metodologiyası və bazar münasibətləri şəraitində istehsala məsrəflərin idarəetmə uçotunun təşkili məsələləri şərh olunmuşdur. Monoqrafiya iqtisadi təmayüllü ali təhsil müəssisələri tələbələri, magistrləri, aspirantları, müəllimləri və iqtisadiyyatla maraqlanan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Faylı yuklə