Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq, Biblioqrafiyaşünaslıq. Biblioqrafiya
Azərbaycan kitabı: biblioqrafiya: V cild: II kitab
29 Aprel , 2019
Oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan kitabı” fundamental biblioqrafiyanın V cildinin 2-ci kitabında 1961–1970-ci illərdə Azərbaycanda, eyni zamanda keçmiş Sovetlər birliyinin ərazisində digər müəlliflər tərəfindən Azərbaycanın dəqiq və texniki elm sahələrinə dair çap olunan kitab və kitabçalar öz əksini tapmışdır. Göstəricidə 9016 adda ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri verilmişdir. Kitab kitabxanaçı-biblioqraflar, tədqiqatçı-alimlər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Faylı yuklə